Ochrona środowiska

Produkty przyjazne środowisku
Firma NIVISS dba o środowisko naturalne promując i wytwarzając produkty oparte o technologię LED.
Produkty LED są energooszczędne, a ich użycie gwarantuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Charakteryzują się długą żywotnością, nie emitują szkodliwych promieni IR oraz UV.

ROHS
Unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) została wprowadzona w celu zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Dyrektywa RoHS określa ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE), definiując maksymalne dopuszczalne wartości koncentracji wagowej tych pierwiastków w materiale jednorodnym.
Produkty firmy NIVISS są wytworzone i pomontowane w oparciu o standardy zgodne z dyrektywą RoHS.

Unijna dyrektywa Waste of Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) została wprowadzona w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko jakie powodują odpady elektryczne i elektroniczne.
Czyni ona producentów, dostawców i importerów odpowiedzialnymi za zbiórkę oraz sfinansowanie recyklingu i odzyskiwanie odpadów elektronicznych.
Wyroby powinny być odpowiednio znakowane symbolem przekreślonego kosza, wskazując iż dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami.

WEEE
Firma NIVISS ponosi koszty gospodarowania odpadami (KGO), przewidziane w prawie polskim, które
zawarte są już w cenie netto produktu i nie są wyszczególniane na fakturze jako osobna pozycja, jak również dokłada starań by odpowiednio znakować oferowane produkty, zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE.

Polityka Środowiskowa
Prezes oraz Kierownictwo Firmy Niviss PHP Sp.zo.o Sp.k deklaruje iż w obszarze prowadzonej działalności produkcyjnej respektowane są aspekty środowiskowe w zakresie następujących obszarów:
• odpadów i/lub produktów ubocznych,
• zużycia surowców,
• zużycia energii,
• uwolnienia zanieczyszczeń do wody.

Celem Kierownictwa Firmy jest dążenie do optymalizacji działań produkcyjnych we wskazanych aspektach środowiskowych poprzez:
• doskonalenie procesu projektowania, zakupu surowców oraz produkcji wyrobów gotowych tak aby były one przyjazne środowisku naturalnemu,
• zapewnienie odpowiednich środków zapobiegających emisji zanieczyszczeń do wody,
• nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych,
• optymalizację procesu gospodarowania odpadami.

Wymienione cele są realizowane poprzez:
• edukację ekologiczną pracowników,
• stymulowanie działań ekologicznych u klientów, dostawców i kooperantów,
• systematyczne usprawnianie procesu projektowania,
• dążenie do zmniejszenia ilości powstających odpadów w procesie produkcyjnym, poprzez segregację i odzyskiwanie.
Niniejsza Polityka Środowiskowa obowiązuje w firmie w latach 2018-2019.

Polityka Środowiskowa

Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)