UE
euefrrr rp smartgrowth

Capital grants

Financial aid granted under the program No. SA.57015 (2020/N).

Project title: Working capital support for Niviss PHP Sp. z o.o. Sp. k.

Project number: POIR.03.04.00-22-0401/20

Project value: 40 491,67 PLN

Contribution of European Funds: 100%

Project objective: The aim of the project is to support the business in securing financial liquidity and supporting ongoing operations in connection with financial difficulties that occurred at the company as a result of the COVID-19 epidemic.

Prospective results: Maintaining the business activity of the company and continuing its operation.

 

Application for project funding operational programme Intelligent Development

Project title: ,,Launching a family of lighting fixtures using REFLED technology, developed as a result of research and development works”.

Project number: POIR.03.02.01-22-0022/19-00

Project value: 3 819 150,00 PLN

Contribution of European Funds: 45%

Contribution of European Funds: 1 397 250,00 PLN

Project objective: The aim of the project is to introduce a line of ground lamps to the market based on REFLED technology developed in the course of R&D works, which will contribute to the growth of the company’s competitive position and increase the generated revenue.

Prospective results: As part of the planned investment, Niviss will expand its product offer with a new family of luminaires using REFLED technology.

"NIVISS" LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA realize a project co-financed by European Funds entitled „Innovation family of niPlants linear lighting fixtures intended for horticulture with possibility of active determining PPFD and automatic illumination dependent on plants size”.

The target of the project is to develop and implement group of the plant lighting equipment with new properties, including a spectrum favorable for vertical farming crops and displays, as well as energy savings thanks to adaptive beam optimization.

Project value: 2 255 903,80 zł
Contribution of European Funds: 1 595 793,22 zł

"NIVISS" LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjna rodzina liniowych opraw oświetleniowych niPlants przeznaczonych do uprawy roślin z możliwością aktywnej stabilizacji PPFD i automatycznego dopasowana oświetlanego obszaru do wielkości roślin”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie rodziny opraw do oświetlania roślin o nowych właściwościach w tym widmie korzystnym dla upraw w farmach wertykalnych i ekspozycjach oraz energooszczędności realizowanej dzięki adaptacyjnej optymalizacji wiązki.

Wartość projektu: 2 255 903,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 595 793,22 zł

NIVISS LESZEK ŁOSIN SP.J.

realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

„Targi Light+Building 2022 we Frankfurcie nad Menem szansą rozwoju i ekspansji na nowe rynki – wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska targowego i obsługa stoiska przez pracowników Firmy Niviss”

Celem projektu jest udział w międzynarodowych targach Light+Building 2022, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zwiększy osiągane przez przedsiębiorstwo przychody.

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000.00 PLN Wartość Projektu: 150 797.76 PLN
Program Flaga UMWP UE